het laatste nieuws uit de grunobuurt

 • ‘Dat is Groningen’ zoekt positieve verhalen
  Onlangs is het platform Dat is Groningen gestart, het diversiteitsplatform van de gemeente Groningen. Het platform verzamelt de verhalen over Groningers en hun initiatieven die onze stad zo mooi maken. Door elkaars verhalen te vertellen, wil het platform mensen nog meer met elkaar verbinden.
  Read More
 • Meepraten over wijkontwikkeling Grunobuurt?
  In verband met de ontwikkelingen in Grunobuurt-Noord doet de Wijkraad Grunobuurt een oproep aan bewoners van de Grunobuurt om zitting te nemen in de nieuwe Klankbordgroep Wijkontwikkelingen Grunobuurt. Nieuwbouw Nijestee heeft ruim tien jaar geleden samen met bewoners plannen gemaakt voor de wijkvernieuwing van de noordzijde van de Grunobuurt. Hoewel deze plannen duidelijk zijn vastgelegd in een stedenbouwkundig plan en gedetailleerd zijn uitgewerkt in het definitief ontwerp openbare ruimte wordt hier, zonder vooroverleg door de ontwikkelaar (Nijestee), op dit moment flink van afgeweken. Meer hierover kun je lezen in het artikel Wijkvernieuwing Grunobuurt – The Next City: wat is er bereikt en wat zijn de zorgen?De wijkraad van de Grunobuurt, een aantal bewoners en de politiek kunnen zich in deze ontwikkeling niet vinden. Wij vinden het belangrijk dat bewoners direct betrokken worden bij de gewijzigde plannen en de uitvoering ervan. Spoorzone / aanleg onderdoorgang Paterswoldseweg Spoorzone Groningen en de werkzaamheden voor de aanleg van de onderdoorgang Paterswoldseweg kunnen eveneens onderdeel gaan vormen van de Klankbordgroep Wijkontwikkelingen Grunobuurt. Vanuit deze klankbordgroep, die drie à vier keer per jaar bijeenkomt, worden deelnemers door onder andere Nijestee en andere betrokken partijen, zoals de gemeente Groningen en aannemers, bijgepraat. Knelpunten en thema’s kunnen dan besproken worden. Samen kan bekeken worden waar behoefte en of bijsturing nodig is. Te denken valt aan de parkeerproblematiek, het bouw-, fiets-, en autoverkeer in de wijk, de invulling van de gemixte wijk en de inrichting van groen en speelvoorzieningen. Tijdens de bouw van deze projecten komt er veel op ons af! Aanmelden Wil je op de hoogte blijven en meepraten over de ontwikkelingen die vanaf 2018 gaan plaatsvinden? Meld je dan nu aan voor de Klankbordgroep Wijkontwikkelingen Grunobuurt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..    
  Read More
 • Wijkvernieuwing Grunobuurt – The Next City
  Wat is er bereikt en wat zijn de zorgen? The Next City De toekomstige ontwikkeling van de huidige gemeente Groningen: hoe ziet die eruit? Die omgevingsvisie ligt nu vast in The Next City. De huidige gemeente Groningen: 'Groningen gaat grondig op de schop. De stad groeit en in de schaarse ruimte moet veel gebeuren. Er zijn meer woningen nodig, de infrastructuur moet aangepakt worden en Groningen willen de energietransitie versnellen. Ook is het van groot belang dat onze gemeente een aantrekkelijke, leefbare en gezonde plek blijft voor alle inwoners.' Met de omgevingsvisie The Next City geeft de huidige gemeente Groningen richting aan deze onstuimige ontwikkeling.
  Read More
 • Parkeren in Grunobuurt en Laanhuizen
  Parkeren in met name Grunobuurt-Zuid is lastig; in Grunobuurt-Noord is het tot nu toe een makkie. Maar mag je je auto ook in Grunobuurt-Noord of zelfs in Laanhuizen zetten? Een uitleg met parkeerkaartje.
  Read More
 • Slimme ideeën en initiatieven gezocht! – Welkom in de Buurt
  Door Welkom in de Buurt, een initiatief van de Groninger gemeenten in samenwerking met (en uitgevoerd door) Buro Bries. Welkom in de Buurt is een project dat innovatie binnen de provincie Groningen wil stimuleren op het gebied van beschermde woonvormen en opvang. Door het ontwikkelen én ondersteunen van initiatieven, vergroten we de kans dat mensen vanuit Beschermd Wonen & Opvang op een geslaagde manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit kan door zinvolle dagbesteding, passende zorg en hen zich welkom te laten voelen. Achtergrond Er stromen steeds meer mensen uit van Beschermd Wonen & Opvang naar zelfstandig wonen in de buurt. Dit betekent echter niet dat ze geen ondersteuning meer nodig hebben. Er wordt een beroep gedaan op de buurtgenoten van de potentiële nieuwe bewoner: hoe wordt deze persoon opgevangen in de wijk? Hoe besteedt deze zijn tijd en waar heeft hij wel en geen hulp bij nodig? Hierover gaat Welkom in de Buurt: we verzamelen en ontplooien ideeën en initiatieven uit de provincie Groningen die op korte én lange termijn een oplossing bieden voor de opvang van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de buurt. Samen zorgen we dat kwetsbare burgers een eigen thuis krijgen in de provincie Groningen. Help jij mee? Heb jij een goed idee of initiatief waarmee je mensen die vanuit een Beschermd Wonen & Opvang-omgeving kan ondersteunen bij de uitstroom naar zelfstandig wonen in een nieuwe buurt? Dan bieden wij hierbij een mogelijkheid om dit idee – met financiële en professionele ondersteuning van ons – werkelijkheid te laten worden!
  Read More
 • Verkeersknelpunt in de Grunobuurt? Meld 'm bij de wijkraad.
  De komende jaren zal het verkeer onder druk staan door de wijkvernieuwing in Grunobuurt-Noord, bouwverkeer Spoorzone en Aanpak Ring Zuid. Ook de onderdoorgang Paterswoldseweg vraagt om nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld door de nieuwe uitvalsweg voor Laanhuizen die uitkomt bij de Parkwegbrug. Tenslotte zijn bepaalde huidige verkeerssituaties in de Grunobuurt niet ideaal.
  Read More
 • 1
Projecten en Werkzaamheden
Wat wordt er in de buurt aangepakt en gebouwd?
welkomspakket

Nieuwe buren? De wijkraad heet nieuwe bewoners van harte welkom!

Agenda-Grunobuurt-sec.PNG
Wat is er te doen in de Grunobuurt?
Tegel WIJ Groningen.PNG

Voor informatie en advies over zorg en ondersteuning in de buurt.

 • Natuur en Duurzaamheid Educatie Groningen
 • nijestee
 • Gemeente Groningen - Grunobuurt
 • Buurtcentrum Stadspark
 • Patrimonium slideset bedrijvenlogoos
 • prorail bedrijvenlogoos slideset.PNG
 • aanpakringzuid bedrijvenlogoos slideset.PNG
Grunobuurt.nl maakt gebruik van een paar cookies. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Meer informatie OK