De Grunobuurt in de stad Groningen is een fijne wijk om in te wonen, te leven en te werken. Wij verwachten dat deze wijkwebsite een steentje bij kan dragen aan deze prettige omgeving. We hopen dat dankzij dit medium zoveel mogelijk wijkbewoners elkaar ontmoeten zodat nieuwe contacten en activiteiten kunnen ontstaan.
 
De bewoners van de Grunobuurt kunnen door middel van deze website en de bijhorende socials invloed uitoefenen op hun leefomgeving. Wijkbewoners zorgen samen met de wijkraad, gemeente Groningen, WIJ Rivierenbuurt, woningstichting Patrimonium, woningcorporatie Nijestee en de verschillende verenigingen van eigenaren voor de leefbaarheid in de wijk.

Maar ook de middenstand en andere aanbieders en gebruikers van voorzieningen in de Grunobuurt spelen hier een belangrijke rol in. Via deze website kun je in conctact komen en kan er onderling informatie uitgewisseld worden. Onze bedoeling is dat dit alles bijdraagt tot een verbetering van de sociale samenhang en stimuleert tot het actief meedoen en meedenken. Zo kunnen mensen zich nog meer thuis voelen in hun wijk.
 
Belangrijke bestanddelen van deze wijkwebsite zijn/worden:
 
• Wijknieuws en informatievoorziening:
1. Actualiteit (nieuws van de straat, evenementen, activiteiten, bouwprojecten, openbare werken, enz.)
2. 'Warme’ info (verhalen van bewoners, buurtreportages, geschiedenis van de wijk, foto’s en video’s van, buurthuis, wijkkrant, enz.)
3. 'Koude’ info (namen, adressen, contactpersonen en openingstijden van lokale organisaties, bedrijven en instanties, enz.)
 
• Buurtbewoners met elkaar in contact brengen:
1. Praten met elkaar (reacties, forum, mededelingen)
2. Ervaringen delen
3. Samen dingen doen (oproep, enquête, aanmelden)
4. Meer weten van elkaar (vertel over jezelf op b.v. een profielpagina)
5. Onderlinge transacties en ruilhandel
 
• Vergroten invloed bewoners op eigen leefomgeving:
1. Bewoners geven oordeel over hun wijk
2. Enquêtes over lokale gebeurtenissen en plannen
3. Reportage over ontwikkelingen en/of misstanden
4. Bewoners organiseren zichzelf
 
• Platform voor lokale organisaties en dienstverleners:
1. Organisaties en bedrijven presenteren zichzelf
2. Ruimte voor openbare mededelingen
3. Direct contact of aanmelding
4. Routebeschrijving en bewegwijzering

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.