Wijkraad Grunobuurt

Wijkraad Grunobuurt bestaat uit bewoners van de wijk en behartigt de belangen voor de Grunobuurt. De belangenbehartiging heeft zowel betrekking op de bewoners, inrichting en onderhoud als op zaken die indirect met de wijk te maken hebben. Centraal doel van de Wijkraad is het streven naar een optimaal woon- en leefklimaat ten behoeve van en in samenwerking met de wijkbewoners.

De Wijkraad is geen verlengstuk van de gemeente Groningen. Wél is er een intensieve relatie tussen de Wijkraad en de gemeente. De Wijkraad wil graag projecten en andere initiatieven ondersteunen en stimuleren die gericht zijn op verbetering van de buurt ten aanzien van wonen en samenleven. Wijkraad Grunobuurt functioneert als instrument om bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk en op te komen voor de gezamenlijke belangen. Hierbij kan het soms ook gaan om projecten die invloed hebben op zowel de Grunobuurt als op aangrenzende wijken, zoals bijvoorbeeld de Zuidelijke Ringweg en het Stadspark.
De Wijkraad stemt zijn beleid af op wat er leeft onder de inwoners van de Grunobuurt en daarom verneemt de Wijkraad graag wat de wensen en behoeften zijn als het gaat om de woon- en leefomgeving. De Wijkraad stelt zich ten doel alle bewoners inspraakmogelijkheid te geven en dat kan bijvoorbeeld op een 'Heel de Buurt-bijeenkomst'. De uitnodiging en agenda daarvoor worden op deze wijkwebsite gezet en gedeeld via sociale media. Tijdens deze vergaderingen wordt de aanwezige wijkbewoners gelegenheid geboden om zaken in te brengen en staan de leden van de wijkraad open voor opmerkingen en suggesties.

Ook organiseert de Wijkraad activiteiten zoals het jaarlijks terugkerende Zomerwijkfeest of de Kerstborrel. De Wijkraad probeert – daar waar mogelijk – samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld het Buurtcentrum Stadspark of met de Rank en het WIJ-Team. Sinds 2015 wordt er in de maand april – onder de naam GrunoKriebels – meegedaan aan Lentekriebels: de jaarlijkse schoonmaakactie in de gemeente Groningen.

Via contacten met individuele bewoners en met vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke verenigingen en instellingen wil de Wijkraad graag zijn werk doen. De Wijkraad kan, gevraagd of ongevraagd, adviezen geven aan de gemeente Groningen, Woningstichting Patrimonium, Woningcorporatie Nijestee, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), politie etc. Deze adviezen liggen op diverse terreinen zoals bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, onderwijs, sport en recreatie, milieu, openbare werken, ruimtelijke ordening en kunstobjecten. Voor al het nieuws over en van de Wijkraad, klik hier.

Neem contact op met de Wijkraad als je vragen heeft, mee wilt denken of actief wilt meedoen in bijvoorbeeld het bestuur of in een werkgroep. Je kunt ook contact opnemen als je iets wilt doorgeven over het wonen en werken in, of je bezoek aan de Grunobuurt.


Contactinformatie Stichting Wijkraad Grunobuurt

Post: p/a Lorentzstraat 11, 9727 HW Groningen
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkraad Grunobuurt vergadert elke eerste maandag van de maand in buurtpand Koppel (Grunostraat 1). Voorafgaand aan de vergadering ben je van harte welkom op het spreekbuurtje: een soort spreekuur voor de buurt, maar dan een half uurtje: van 19.30 tot 20.00 uur. 


De Stichting Wijkraad Grunobuurt functioneert op basis van notarieel vastgestelde statuten. De stichting kent geen leden, maar wordt in het contact met de gemeente wel geacht namens de bewoners van de Grunobuurt te spreken.

De Wijkraad bestaat uit een bestuur en een aantal werkgroepen.

  • Wijkraad: Marieke Meeder (voorzitter a.i.), Peter Stuit (penningmeester) en algemeen bestuurslid Lammert Sietsma.
    Op dit moment (2020) is er een vacature voor de functie secretaris (m/v) en algemeen bestuurslid. Interesse? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom langs op een spreekbuurtje: elke eerste maandag van de maand, 19.30 - 20.00 uur, buurtpand Koppel, Grunostraat 1.
  • Werkgroep Verkeer & Beheer: Peter Stuit en Marieke Meeder.
  • Werkgroep Grunobuurt.nl & sociale media: Bouke Terpstra en Harald Veldman

De Wijkraad Grunobuurt is opgericht in 2010. Het werkgebied omvatte eerst alleen de Grunobuurt-Zuid. In het deel ten noorden van de Parkweg (Grunobuurt-Noord) behartigde bewonersvereniging 'Het Wilde Klubje' (HWK) de belangen van de bewoners in verband met de sloop en wijkvernieuwing. Dat deed HWK tot eind 2013. Vanaf 1 januari 2014 is er één Wijkraad voor de gehele Grunobuurt.


Sinds 11 maart 2015 is er één logo voor de gehele Grunobuurt.

Logo GrubBu groen2 links 1093

 


November 2018 – veelvoorkomende woorden tijdens de wijkraadvergaderingen, op de website en op sociale media

Logo Grunobuurt Groningen 2015 (in het groen)

 ST. WIJKRAAD GRUNOBUURT

aanmelden nieuwsupdate

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Bekijk de website van Buurtcentrum Stadspark

Tegel sec Vrouger

Alle Nieuws sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Tegel sec Festivals Stadspark

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.