De wijkraad van de Grunobuurt is tevreden over de geslaagde festiviteiten rond Koningsdag en 5 mei in het Stadspark. De eindevaluatie moet nog volgen maar tot nu toe zijn de ervaringen overwegend positief. Natuurlijk is elk incident er een te veel en hebben een aantal bewoners ook dit jaar weer overlast ervaren. Dat is te betreuren en wij zullen deze overlast in komende overleggen aan de orde blijven stellen. Tegelijk hebben wij gemerkt dat de gemeente en organisatoren geluisterd hebben en echt proberen ons tegemoet te komen. Naast al die feestgangers hebben ook veel wijkbewoners van met name het Bevrijdingsfestival genoten. Wij willen de gemeente, organisatoren en vele professionals en vrijwilligers bedanken voor hun inzet! Ondanks het wat koude en regenachtige weer was het wat ons betreft een geslaagde dag.

De wijkraad Grunobuurt is blij met het de verhuizing van alle podia van het Bevrijdingsfestival naar de westkant van de ringweg. Hierdoor was eventuele geluidsoverlast minder. Bezoekers werden door de nieuwe opstelling meer uitgenodigd gebruik te maken van de rest van het Stadspark en trokken minder bij ons de wijk in. Wij hebben de indruk dat het park, met voldoende extra aandacht van organisatie en gemeente, de drukte uitstekend op kan vangen. De verschillende podia waren goed doordacht opgesteld. Voor het leeuwendeel van de bezoekers blijft de zuidelijke entree de meest logische route maken maar mensen wisten met wat hulp van de organisatie duidelijk ook de overige entrees te vinden. We zijn hier blij mee want dit werkte ontlastend voor de omgeving van de Paterswoldseweg en de Parkweg. Ongetwijfeld had ook het lagere bezoekersaantal een positieve werking.

Excessen uitgebleven

Vorig jaar was alles op het festivalterrein zelf goed geregeld, maar waren we minder te spreken over de directe omgeving daarbuiten. Er is dit jaar ingezet op extra toiletvoorzieningen en ook meer afvalbakken, die tussentijds geleegd werden. Er waren in de omgeving ook merkbaar meer toezichthouders en handhavers aanwezig. Door dit alles zijn de excessen die er in 2018 vooral in het noorden van de Grunobuurt waren, uitgebleven. Natuurlijk blijven de hoeveelheden zwerfafval, schade door asociaal geparkeerde fietsen, wildplassen en ander vervelend gedrag van bezoekers een punt van aandacht. Net zoals helaas de “huisfeestjes” van enkele wijkbewoners die soms tot ’s avonds laat overlast bij hun buren veroorzaken. Daarnaast zagen we dat met name in Laanhuizen de plaskruizen en fietsenrekken nog lang na afloop bleven staan. Spreiding van de entrees en de bezoekersstromen lijkt hier helaas plaatselijk te zorgen voor meer overlast en waar mogelijk moet dit volgend jaar worden aangepakt.

Kritisch kijken naar evenementenbeleid

De wijkraad is onveranderd kritisch op het evenementenbeleid van de gemeente. Ook dit jaar hebben we lang moeten wachten op een uitnodiging om voorafgaand aan de festivals aan tafel te gaan - ondanks gedane toezeggingen dat er ruim van te voren contact met ons zou worden opgenomen. Communicatie blijft moeilijk, wij vragen ons af hoe het gelopen was als wij niet het initiatief hadden genomen. En vooral qua informatievoorziening is er weer veel mis gegaan. De informatiebrieven van de organisatoren zijn opnieuw bij een groot deel van de omwonenden niet bezorgd. Wij dringen al langer aan op betere informatie voor bewoners en een duidelijke, bijgewerkte en gemakkelijk te vinden digitale evenementenkalender voor de hele stad. Zeker gezien alle nieuwe festivals die dit jaar op de Drafbaan en in het Stadspark gepland zijn hebben omwonenden het recht op de hoogte gehouden te worden. Geluidsoverlast is het grote en blijvende punt van zorg, zeker als het langdurig is en om de late uurtjes gaat. Niet alleen met Drafbaan en het Stadspark liggen in onze directe omgeving, we hebben net zo goed met het Suikerfabrieksterrein te maken. Vooral muziekevenementen op die locatie zijn bij een ongunstige windrichting soms goed in onze wijk te horen.

Wij kijken met argwaan naar de tijdelijk voor evenementengebruik aangewezen locaties in de stad. Het Ebbingekwartier is langzaam maar zeker volgebouwd en dat staat ook met Roodehaan en het Suikerfabrieksterrein te gebeuren. Gaat de gemeente op zoek naar nieuwe locaties of wil men het afwentelen op de Drafbaan? Onze insteek is dat het Stadspark van iedereen is. We willen niet dat het alleen wordt gebruikt als feestlocatie maar dat er voldoende ruimte blijft voor rustzoekers, juist in een drukke en levendige stad! De Drafbaan blijft vooral vanwege het geluid voor de omringende wijken een uiterst ongelukkige locatie. We pleiten daarom voor voldoende alternatieven. En misschien moet er eindelijk maar eens geïnvesteerd in die nieuwe, goed ingepaste en vooral overdekte evenementenlocatie. Met voldoende faciliteiten, ruimte en capaciteit, ook voor de acts die Groningen nu bij gebrek daaraan links laten liggen. Onze stad is hier groot genoeg voor!


Heb je geluidsoverlast van een evenement, bel dan TIJDENS het evenement met de evenementenklachtentelefoon van de gemeente: 050 367 11 33.
Hinder of overlast van een evenement melden tijdens kantooruren of bijvoorbeeld NA een evenement: mail naar de afdeling Evenementen van de gemeente die de klachten inventariseert: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie ook: DvhN – Buren van Groninger Stadspark krijgen met festivals steeds meer te verstouwen

Kingsland, Bevrijdingsfestival, Rapalje e.a. zijn inmiddels vaste (en gewaardeerde) gebruikers van het Stadspark. In 2019 kwamen daar o.a. het Terrassenfestival en StadsParkLive bij. Dit laatste festival vindt weer plaats in 2020 en wel op 20 juni. Moet Stadspark Groningen het Goffertpark van het noorden worden of niet? De wijkraad hoort het graag!

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.