Inspraak

 • Aanpak Parkweg – Wat hebben we nu weer aan de fiets hangen?


  Tot grote verrassing presenteerde de gemeente Groningen op de dag van de beeldvormende bijeenkomst over evenemententerrein Drafbaan het plan om het Martini Trade Park (MTP) aan te pakken. In de berichtgeving hierover kwam onder andere de ‘grondige aanpak’ van de Parkweg ter sprake. Eerste reacties waren vooral ‘Wat hebben we nu weer aan de fiets hangen?!’, maar in het raadsvoorstel ‘Vaststelling visie Martini Trade Park’ zien we staan: “Nadat het krediet beschikbaar is gesteld zal binnen dit project worden gestart met het opstellen van een ontwerp voor de Parkweg. Bewoners van de Grunobuurt en Rivierenbuurt zullen hierbij worden betrokken.”

  Voor zover we de plannen goed begrijpen, is er geen sprake van uitbreiding van het MTP en worden er ook geen groen en bomen opgeofferd. Er is juiste sprake van vergroening van de betonnen jungle op het MTP. Artist impressions van de plannen voor het MTP vind je HIER.

 • De Drafbaan en het nieuwe systeem van de Politieke Woensdagen


  Woensdag 26 augustus vond de tweede beeldvormende bijeenkomst over de plannen voor evenemententerrein Drafbaan plaats. Voorzitter Koosje van Doesen had de ondankbare taak maar liefst zeventien insprekers aan het woord te laten te komen in één uur. Het was de tweede officiële bijeenkomst over het onderwerp Drafbaan in het nieuwe systeem van de Politieke Woensdagen.

 • Jaarverslag Wijkraad Grunobuurt 2013


  Het jaar 2013 was een druk, intensief en interessant jaar voor de wijkraad. Een jaar met veel activiteiten die, in meer of mindere mate, in samenwerking met de wijkraad georganiseerd werden of waar de wijkraad intensief bij betrokken is geweest. Hieronder een overzicht.

  Fusie Grunobuurt Noord en Zuid
  Allereerst stond dit jaar natuurlijk in het teken van de fusie tussen de wijkorganisaties van Grunobuurt Noord (HWK) en Zuid (Wijkraad). De twee bewonersvertegenwoordigingen hebben besloten om vanaf 1 januari 2014 onder één vlag verder te gaan. In 2013 werd er al op heel veel fronten samengewerkt en deze samenwerking is goed bevallen.

  Oprichting Actiegroep “Feesten Uit Balans”
  Verschillende bewoners hebben vorig zomer bij de wijkraad en bij Meldpunt Overlast de (toename van) geluidsoverlast van evenementen vanuit Stadspark/Drafbaan aangekaart. Vanuit een gezamenlijk initiatief van buurtbewoners en wijkraadsleden uit Grunobuurt, Laanhuizen, Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurt en Rivierenbuurt is daarom begin 2013 de actiegroep “ Feesten Uit Balans” (F.U.B.) opgericht. De actiegroep vindt dat de gemeente te weinig rekening houdt met omwonenden en wil o.a. dat de decibelnormen worden aangepast.

  Verbouwing Stadsparkkerk
  De Stadsparkkerk aan de Snelliusstraat krijgt met de huisvesting van studenten een nieuwe bestemming. Stichting Ruimzicht heeft de kerk verbouwd tot een Internationaal Convivium. Het huis biedt plek aan 16 studenten. De helft is afkomstig uit het buitenland en volgt een eenjarige Masteropleiding Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Naar verwachting is er begin 2014 een open dag. De wijkraad heeft contact met Stichting Ruimzicht.

  Oprichting VvE Platform Grunobuurt

  In oktober is het Platform VvE Grunobuurt opgericht. Het platform is daarmee inmiddels de vijfde werkgroep binnen de wijkraad. De doelstelling is o.a. meer samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de VvE’s en tussen VvE’s en wijkraad. De wijkraad wil graag een intermediair zijn om zo kennis en ervaringen specifiek voor vereniging van eigenaren met elkaar te delen.

  Collegebezoek 15 november
  Op vrijdag 15 november bracht een afvaardiging van het college B&W een bezoek aan de Grunobuurt. De net aangetreden burgemeester kon er helaas niet bij zijn. De wethouders Roeland van der Schaaf (PvdA), Jannie Visscher (SP), Ton Schroor (D66) en Jan Seton (CDA) kregen een rondleiding door de Grunobuurt. In zuid nemen ze een kijkje bij Stichting Middelpunt, bij de verbouwing van de Stadsparkkerk en bij Stichting WEP. In Noord kregen de nieuwbouwcomplexen en de Grunotuin volop aandacht en het bezoek werd afgesloten in de Koppel, het buurtpand in de Grunostraat. Tijdens de wandeling zijn veel onderwerpen aan bod gekomen.

  Parkeerbeleid Neboflat / van Leeuwenhoekstraat
  De wijkraad heeft het probleem van de parkeerdruk in de van Leeuwenhoekstraat en de lege parkeerplaats bij de Neboflat aangekaart bij de gemeente. Ondanks beloften in het verleden, door diezelfde gemeente, is dit probleem toch ontstaan. De wijkraad heeft een ‘uitsterfbeleid’ voorgesteld voor parkeervergunningen van Neboflatbewoners. Helaas heeft wethouder van Keulen zich uitgesproken tegen dit voorstel waarmee het
  parkeerprobleem onveranderd blijft.

  Fietsenrekken bij de Action
  De wijkraad heeft zich in 2013 sterk gemaakt om, in overleg met stadsbeheer, fietsenrekken te plaatsen bij de Action aan het Hoornsediep. De overlast van fietsen zorgden voor frustratie bij buurtbewoners en voor onveilige situaties. Begin december zijn uiteindelijk voor de Action 40 fietsenrekken geplaatst.

  Activiteiten in 2013
  De wijkraad heeft in 2013 een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd. Op 18 maart was er een openbare vergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd waren. Tijdens deze vergadering is o.a. het idee ontstaan voor meer bankjes en kunst in de Grunobuurt.
  Eind juni werd (op initiatief van een buurtbewoner en met subsidie van het wijkteam en de wijkraad) het Grunofestival ‘Grunobuurt begroet de zomer’ georganiseerd. In samenwerking met Noorderpoortcollege, Roeivereniging GYAS en Stichting WEP werd het festival een succes. Zo waren er verschillende voorstellingen en optredens van de studenten van de School voor de Kunsten (Noorderpoort) en een kunsttentoonstelling bij st. WEP. Onderdeel van het festival was de tweede editie van het Wijkfeest. Met naar schatting zo’n 150 bezoekers werd het een gezellige avond.
  Het festival werd afgesloten met de GrunoRegatta (een roeiwedstrijd op het Hoornsediep).
  En op 20 december is voor de tweede keer de Kerstborrel georganiseerd. Ook dit jaar weer erg gezellig en met een opkomst van ongeveer 100 mensen een geslaagde avond.

  Opening Grunotuin
  Tijdens het Grunofestival is de “Grunotuin” feestelijk geopend. Op een braakliggend stukje grond aan de Stephensonstraat is een gezamenlijke Buurt- Moestuin gerealiseerd. Een tijdelijk project tot aan de nieuwbouw in noord. Dit initiatief is een groot succes geworden dankzij een groep enthousiaste bewoners en een subsidie van het wijkteam wat NLA gelden ter beschikking stelt voor de opbouw
  van de wijk.

  Fusie website’s HWK, Grunobuurt en Grunobuurt Zuid
  Met de fusie van de bewonersorganisaties kwam ook de fusie van de verschillende websites ter sprake. In een verleg (Bewoners Advies Groep) met Nijestee is besloten de verschillende websites m.b.t. de Grunobuurt te fuseren. In 2013 zijn daarvoor de eerst stappen gezet en in 2014 zal dit proces afgerond worden met de lancering van één nieuwe website.

  Samenwerking met naburige wijken
  De wijkraad vertegenwoordigt de Grunobuurt bij verschillende belangengroepen. Voorbeelden hiervan zijn het 4 Wijkenoverleg en het CoCreatie- proces ‘Toekomst van de 4 Wijken’; deelname aan de Klankbordgroep Ondertunneling Paterwoldseweg bij het spoor en St. Leefomgeving Zuidelijke Ringweg.

  Bestuur en Werkgroepen
  De wijkraad bestaat uit een 5 koppig bestuur met daarnaast 5 werkgroepen.
  1. Werkgroep Verkeer en Beheer
  2. Werkgroep Welkomstpakket
  3. Werkgroep Websiteredactie en Social Media
  4. Werkgroep Platform VvE
  5. Werkgroep Activiteiten

  De Wijkraad in 2014
  De wijkraad Grunobuurt wil naast het vertegenwoordigen van buurtbelangen belangrijke informatie en ontwikkelingen delen met buurtbewoners.
  De wijkraad wil vooral ook gezamenlijke activiteiten blijven organiseren voor en door bewoners van de Grunobuurt en hier ook meer jonge buurtbewoners bij betrekken. Nieuwe bewoners worden met een welkomstpakket geïnformeerd over activiteiten in de wijk.

  Hebt u vragen of ideeën? Of wilt u zich ook actief inzetten voor de wijkraad?
  Neem dan contact op met het secretariaat of reageer of twitter of facebook.

  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Twitter:@grunobuurtzuid en @grunobuurt / Facebook: Grunobuurt Groningen.

  Opgeven voor de digitale nieuwsbrief kan hier op de wijkwebsite.

 • Jaarverslag Wijkraad Grunobuurt 2014

  Voor u ligt het jaarverslag van 2014 van de wijkraad Grunobuurt. Het is een mooi jaar geworden voor de Grunobuurt, een jaar dat in het teken stond van leuke projecten en meer samenwerking.

  8 april 2014

  De wijkraad heeft zich dit jaar ten doel gesteld om nog meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Grunobuurt. We kunnen wel zeggen dat de resultaten nu ook echt zichtbaar worden. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die gedaan worden door alle vrijwilligers van de wijkraad.

  Werkgroep Verkeer en Beheer heeft zich onder andere intensief ingezet om de belangen vanuit de Grunobuurt te vertegenwoordigen in de Klankbordgroep Ondertunneling Paterwoldseweg over de nieuw te bouwen tunnel bij het spoor. Ook met het Noorderpoort zijn contacten gelegd. Het schoolgebouw aan de Muntinglaan wordt verbouwd en zal straks weer veel leerlingen huisvesten. De wijkraad wil graag afspraken maken over preventie van zwerfafval en overlast. Ook de nieuwbouw van de wooncomplexen in het noordelijke deel van de wijk is weer in beweging. Met Nijestee is hierover, en ook op andere vlakken, een goede samenwerking.

  Werkgroep Welkomstpakket heeft met woningcorporaties Nijestee en Patrimonium afgesproken dat zij nieuwe mutaties (anoniem) aan ons melden, zodat nieuwe bewoners een welkomstpakketje kunnen ontvangen. Ook heeft de werkgroep de eerste contacten gelegd met de middenstanders in de Grunobuurt. Zij leveren een kleine bijdrage aan de inhoud van het welkomstpakketje.

  Werkgroep Platform VVE heeft zich dit jaar sterk gemaakt voor het opzetten van een forum voor de Vereniging van Eigenaren in de Grunobuurt.
  Op het forum is informatie, kennis en ervaring met elkaar te delen.

  Werkgroep Websiteredactie & Social Media lanceerde in het najaar de geheel vernieuwde website voor de Grunobuurt. Voortaan is er één website voor de hele Grunobuurt. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen!
  Ook de twee twitter-accounts die de Grunobuurt rijk was zijn nu samengevoegd.

  Werkgroep Activiteiten heeft dit jaar weer een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd. Op 11 juli werd de, inmiddels traditionele, Buurtbarbecue georganiseerd. Met naar schatting zo’n 110 bezoekers werd het een gezellig en geslaagd feest.
  Op 19 december werd de Kerstborrel georganiseerd. Ook dit jaar weer erg sfeervol en met een opkomst van ongeveer 130 mensen een zeer geslaagde avond.

  Het bestuur heeft in 2014 de eerste contacten gelegd met het Buurtcentrum Stadspark. In de sector welzijn en voorzieningen voor de buurt wordt door de gemeente flink bezuinigd. Ontwikkelingen vanuit de overheid om steeds meer overheidstaken bij de buurt en bij buurtorganisaties te leggen roepen nog veel vragen op.
  Omdat we toch zuinig willen zijn op de voorzieningen die we al hebben zijn we de samenwerking met het Buurtcentrum Stadspark gaan opzoeken. We zijn dan ook meteen maar begonnen met samen optrekken door de Kerstborrel dit jaar gezamenlijk te organiseren.

  Naast feestelijke activiteiten organiseert de wijkraad elk voorjaar een Openbare vergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden.
  In deze vergadering (op 17 maart) was er aandacht voor de op handen zijnde verbouwingen van O.B.S. de Starter aan de Paterswoldseweg en het Noorderpoort aan de Muntinglaan. Maar ook andere wijkzaken zoals de ondertunneling aan de Paterswoldseweg passeerden de revue.

  Het co-creatie-proces, waarin de bewonersorganisaties van de zogenaamde 4 wijken Grunobuurt, Zeeheldenbuurt, Laanhuizen en Badstratenbuurt ideeën hebben kunnen ontwikkelen in samenwerking met de gemeente, heeft 12 activiteiten opgeleverd verspreid over deze 4 wijken. Op 11 juni 2014 werden alle georganiseerde activiteiten gepresenteerd op de Wijk-Activiteitenmarkt “Buren, Biertje, Bitterballen” bij Café Bolhuis aan de Paterswoldseweg. Op de website staat een leuk filmpje van deze dag.

  Om de activiteiten te kunnen financieren krijgt de wijkraad subsidie van de gemeente. Deze standaardsubsidie is geheel opgegaan aan deze activiteiten. Van 2013 hadden we subsidie over, welke we voor het vernieuwen van de wijkwebsite hebben gebruikt.
  Vanuit het NLA (Nieuw Lokaal Akkoord 2.0) hebben we enkele andere projecten kunnen financieren. Zoals het planten van bloembollen in de middenberm op de Paterswoldseweg in het noordelijk deel van de buurt. Daarnaast konden we het zomerfeest en de kerstborrel meer glans geven. Ook hebben we twee duurzame partytenten kunnen aanschaffen.
  Voor 2015 is NLA niet meer beschikbaar dus zullen we moeten kijken waar we eventueel extra financiering vandaan kunnen halen als we wat extra’s willen doen.

  De mensen van de wijkraad waren nauw betrokken bij de verschillende projecten die dankzij de NLA subsidie de afgelopen twee van de grond zijn gekomen. Het laatste project wordt in de loop van 2015 gerealiseerd. De Grunobuurt krijgt dan met een Vogelhuisjesroute en de Urban Blocks nu ook kunst in de wijk. Op de wijkwebsite en op www.mensenmakenstad.nl is van alles te lezen over de projecten.

  Helaas was er dit jaar een erg triest bericht. In de zomer overleed Els de Lange. Zij was medeoprichter van de wijkraad en sindsdien actief betrokken. Haar persoonlijkheid en aanwezigheid hebben een gat achtergelaten.

  In 2015 willen we als wijkraad meer bewoners bereiken en betrekken bij de activiteiten. Ook willen we graag meer vrijwilligers die zich in willen zetten en mee willen helpen het werk van de wijkraad voort te zetten.
  We hopen dat we in 2015 met elkaar kunnen werken aan nog meer verbinding in de Grunobuurt!


  Heeft u vragen of wilt u contact met de Wijkraad? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Twitter: @grunobuurt

  Facebook: Grunobuurt Groningen

  Opgeven voor de digitale nieuwsbrief kan hier op de wijkwebsite

 • Jaarverslag wijkraad Grunobuurt 2015

  2015 is een jaar vol verandering geweest. Maar ook een jaar dat in het teken stond van leuke projecten en meer samenwerking.

  Helaas hebben Kora Oldert en Barbara Houtman het bestuur van de wijkraad verlaten. Met een etentje, cadeaubon en een bloementje werden beide dames bedankt voor hun grote inzet in de wijkraad.

  We hebben als wijkraad ons dit jaar ten doel gesteld om nog meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Grunobuurt. We kunnen wel zeggen dat de resultaten nu ook echt zichtbaar worden. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die gedaan worden door alle vrijwilligers van de wijkraad.

  Werkgroep Verkeer en Beheer heeft zich onder andere intensief ingezet om de belangen vanuit de Grunobuurt te vertegenwoordigen bij de rioleringswerkzaamheden, die een grote impact, in Grunobuurt-Zuid zal hebben. Ook de sloop en nieuwbouw van de wooncomplexen in het noordelijke deel van de wijk is weer in beweging. Met Nijestee is hierover, en ook op andere vlakken, een goede samenwerking.

  Werkgroep Welkomstpakket heeft met woningcorporaties Nijestee en Patrimonium afgesproken dat zij nieuwe mutaties (anoniem) aan ons melden, zodat nieuwe bewoners een welkomstpakketje kunnen ontvangen. Ook heeft de werkgroep de eerste contacten gelegd met de middenstanders in de Grunobuurt. Zij leveren een kleine bijdrage aan de inhoud van het welkomstpakketje.
   
  Werkgroep Platform VVE heeft zich dit jaar sterk gemaakt voor het opzetten van een forum voor de Vereniging van Eigenaren in de Grunobuurt.
  Op het forum is informatie, kennis en ervaring met elkaar te delen.

  Werkgroep Websiteredactie& Social Media heeft de in 2014 gelanceerde Website weer heel goed bijgehouden. Ook de Facebook-pagina wordt regelmatig ge-update zodat alle bewoners van de Grunobuurt goed op de hoogte worden gehouden. Doormiddel van enkele digitale nieuwsbrieven wordt geattendeerd op de nieuwe items. Daarnaast wordt via twitter ook regelmatig nieuws gedeeld.

  Werkgroep Activiteiten heeft dit jaar weer een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd.
  Zowel de zomer BBQ op 3 juli als de Kerstborrel op 18 december werd weer in samenwerking met de het Buurtcentrum Stadspark georganiseerd. Beide waren weer zeer geslaagd en de opkomst was weer groter dan in 2014.

  De contacten met het Buurtcentrum Stadspark zijn goed en we zijn aan het bespreken waar we elkaar kunnen aanvullen of versterken.

  Naast feestelijke activiteiten organiseert de wijkraad elk voorjaar een Openbare Wijkraadvergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden.
  In deze vergadering (op 11 maart) was er aandacht voor het Sponsorproject HOMERIDE van wijkbewoner Roelof Veldhuis.
  Presentatie van het nieuwe logo van de wijkraad. Ontwerper is Rutger Prins.

  Kunst: Vogelhuisjes wandelroute
  In het voorjaar stonden de vogelhuisjes tentoongesteld in de hal van RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep. En van 25 t/m 28 maart werden de vogelhuisje in de wijk opgehangen. Met op 28 maart de officiële onthulling van de route door Stadsecoloog Jan Doevendans. Samen met de ontwerpster Lena van der Wal en diverse adoptieouders werd de route langs de ca. 60 volgelhuisjes gelopen

  Kunst: Urban Blocks
  Door diverse vertragingen zullen deze tweede helft 2016 worden geplaatst in de wijk.

  Lentekriebels
  In 2015 deden we voor het eerst ook mee aan de jaarlijkse schoonmaakactie Lentekriebels. Onder de naam Grunokriebels werd op zaterdag 11 april door een enthousiaste groep wijkbewoners zweffafval opgeruimd. Er werd verzameld in Buurtpand Koppel en de organisatie was in handen van een aantal vrijwilligers.

  Om de activiteiten te kunnen financieren krijgt de wijkraad subsidie van de gemeente. In 2015 hadden we meer subsidie dan uitgaven.

  In 2016 willen we als wijkraad meer bewoners bereiken en betrekken bij de activiteiten. Ook willen we graag meer vrijwilligers die zich in willen zetten en mee willen helpen het werk van de wijkraad voort te zetten. We hopen dat we in 2016 met elkaar kunnen werken aan nog meer verbinding in de Grunobuurt!


  Heeft u vragen of wilt u contact met de Wijkraad? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Twitter: @grunobuurt

  Facebook: Grunobuurt Groningen.

  Wijkwebsite: www.grunobuurt.nl

  Opgeven voor de digitale nieuwsbrief kan hier op de wijkwebsite

 • Nieuw: spreekhalfuur met raadsleden gemeente Groningen


  De gemeenteraad van Groningen begint vanaf deze maand met een nieuwe vorm van ontmoeting tussen inwoners en raadsleden. Tijdens de wekelijkse Politieke Woensdag in het stadhuis wordt er standaard een half uur (20.30-21.00 uur) vrijgehouden voor een informeel gesprek tussen inwoners en raadsleden. Je kunt ook een presentatie houden om ideeën en plannen met raadsleden te delen.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.