Woensdag 26 augustus vond de tweede beeldvormende bijeenkomst over de plannen voor evenemententerrein Drafbaan plaats. Voorzitter Koosje van Doesen had de ondankbare taak maar liefst zeventien insprekers aan het woord te laten te komen in één uur. Het was de tweede officiële bijeenkomst over het onderwerp Drafbaan in het nieuwe systeem van de Politieke Woensdagen.

Afscheid van het commissiestelsel

Voorheen vergaderden de raadsleden via een commissiestelsel. Hierbij waren de raadsleden verdeeld over vijf themacommissies. Die vergaderden elk minstens één keer per maand over de verschillende onderwerpen van hun portefeuille. Nadeel hiervan was onder andere dat onderwerpen aan het einde van de agenda er nogal eens bekaaid vanaf kwamen. Daarnaast werd geconstateerd dat insprekers niet altijd het gevoel hadden serieus genomen te worden, omdat het regelmatig voorkwam dat fracties hun positie al grotendeels hadden bepaald.

Per 1 augustus 2020: Politieke Woensdag

Per 1 augustus wordt op de Politieke Woensdag één onderwerp per bijeenkomst besproken. De bijeenkomsten hebben een vaste begin- en eindtijd, zodat iedereen precies weet hoe laat een bepaald onderwerp aan de orde komt. Het is de bedoeling dat bij deze nieuwe werk- en vergaderwijze meer “betekenisvolle interactie met inwoners, stakeholders en betrokkenen” mogelijk is.

Politieke Woensdag: de theorie

De agendacommissie heeft een centrale rol in de planning en voorbereiding van de bijeenkomsten op de Politieke Woensdag. Agendering van onderwerpen kan op initiatief van de agendacommissie zelf, op gemotiveerd verzoek van één of meer fracties, van het college van B&W of van minimaal 50 burgers.

Staat een onderwerp eenmaal op de agenda, dan volgt een cyclus van vier weken: drie weken beeld- en meningvorming, vierde week besluitvorming.

Aan de beeld- en meningvormende bijeenkomsten neemt in principe één lid per fractie deel. Omdat er meerdere bijeenkomsten op hetzelfde moment geagendeerd kunnen worden, kunnen niet alle raadsleden en fracties bij elke bijeenkomst zijn. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.

Politieke Woensdag in de praktijk

De procesgang rond het onderwerp Drafbaan is zo:

 • woensdag 19 augustus: Beeldvorming I
  – technische sessie over businesscase
 • woensdag 26 augustus: Beeldvorming II
  – inspreekmogelijk en eventueel gesprek insprekers
 • woensdag 2 september: Meningvorming
  – politieke bespreking met als doel duidelijkheid te krijgen over de stellingname van de fracties + eventueel aankondiging van moties en amendementen
 • woensdag 9 september: Besluitvorming
  – omdat beeld- en meningvorming over dit onderwerp in de eerste drie weken van de cyclus heeft plaatsgevonden, kan nu worden volstaan met bespreking van eventuele moties en amendementen, stemverklaringen en stemming.

Is de procesgang bij elk onderwerp hetzelfde? Nee, niet wat betreft de beeldvormende sessies. Het is de bedoeling dat het systeem van de Politieke Woensdag een flexibel systeem is. Voorafgaand aan een meningvormende bijeenkomst kunnen één of meer beeldvormende sessies ingepland worden, desgewenst op locatie.
Bij het onderwerp Drafbaan is ervoor gekozen om voor de beeldvorming eerst een technische sessie en vervolgens een inspreeksessie te houden. De aanwezige raads- en fractieleden konden zo een beeld krijgen van het onderwerp, zonder met elkaar in debat te gaan.
De betreffende wethouder(s) zijn bij beeldvormende bijeenkomsten niet aanwezig.

Hoe gaat het nu verder?

De eerstvolgende bijeenkomst over het onderwerp Drafbaan is dus op woensdag 2 september. De bijeenkomst vindt plaats in Vergaderzaal 1, Radesingel 6, van 17.10 tot 18.00 uur. Bij deze bijeenkomst kan niet meer worden ingesproken; de bijeenkomst zal live worden uitgezonden.

De vergaderstukken en de live-uitzending vind je op https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2020/02-september/10:00 – mocht die link niet werken (voor de bijeenkomst van 26 augustus werd de link minimaal drie keer aangepast), ga dan naar gemeenteraad.groningen.nl en zoek op Drafbaan.

Als het goed is, vind je op de gemeentelijke pagina voor 2 september binnenkort ook het ‘toepasselijke filmpje’ dat de voorzitter voor aanvang van de bijeenkomst van 26 augustus wilde laten zien, maar wat toen technisch niet mogelijk was.


Meer informatie over de Politieke Woensdagen

De tweede beeldvormende bijeenkomst (26 augustus)

Het onderwerp ‘Drafbaan’ in de media


Lees ook deze artikelen:

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.