Het college van burgemeester en wethouders wil van Drafbaan Stadspark een evenemententerrein maken van nationale allure, vergelijkbaar met het Goffertpark in Nijmegen en het Zuiderpark in Den Haag. Dat maakte het college vandaag bekend.

De Drafbaan moet volgens het raadsvoorstel uitgroeien tot de groenste evenementenlocatie van Nederland. Het college ziet geen toekomst meer voor de drafsport in het Stadspark. Daarom wordt de gemeenteraad in september gevraagd in te stemmen met het niet verlengen van het huurcontract met de Koninklijke Harddraverij & Renvereniging Groningen (KHRV) met ingang van 1 januari 2021.

Merkwaardig raadsvoorstel

In het raadsvoorstel vraagt het college de gemeenteraad in september:

I. in te stemmen met opzegging van de huurovereenkomst met drafsportvereniging KHRV inzake de Drafbaan Groningen met ingang van 1 januari 2021;
II. de Drafbaan in principe te ontwikkelen als evenemententerrein en hiertoe het college te verzoeken de benodigde investeringen, de bijbehorende businesscase en het gewenste exploitatiemodel nader uit te werken.

In de buurt is onrust ontstaan over het tweede punt. Hoewel dit plan al jaren in de lucht hangt, is het bij velen rauw op het dak gevallen. Het plan om de Drafbaan te ontwikkelen als terrein voor meer grootschalige evenementen heeft immers ingrijpende gevolgen voor de directe leefomgeving én voor het Stadspark in het geheel. Er is dan ook verbazing dat gemeente dit punt vlak voor het zomerreces indient zonder de omliggende wijken vooraf te informeren en zonder vooraf of tussentijds enige mogelijkheid te bieden tot raadpleging of inspraak.

Merkwaardig is ook het verzoek om ‘de benodigde investeringen, de bijbehorende businesscase en het gewenste exploitatiemodel nader uit te werken.’ Het college kan altijd plannen uitwerken, daar heeft het college de raad niet voor nodig. Hengelt het college met dit overbodige punt naar een soort goedkeuring vooraf, ongeacht de uitkomst van de businesscase en het exploitatiemodel?

Doos van Pandora

Zolang er geen verband is tussen de nieuwe plannen voor de Drafbaan, het evenementenbeleid en de herijkte gemeentelijke visie op het Stadspark heeft het voorstel veel weg van de doos van Pandora. Het is dan ook nauwelijks voor te stellen dat de raad in september akkoord gaat met het voorstel om de Drafbaan ‘in principe’ te ontwikkelen als evenemententerrein, omdat volledig onduidelijk is wat de consequenties zijn voor het Stadpark en de leefomgeving.
Dit wil echter niet zeggen dat wijkraad Grunobuurt tegen één of twee grote concerten per jaar is. Integendeel. De wijkraad heeft altijd gepleit voor een balans tussen rust en reuring, maar vreest dat door dit onduidelijke principeakkoord de deur open wordt gezet voor meer reuring dan omwonenden lief is.

Wijkraad Grunobuurt blijft de plannen kritisch volgen en hoopt dat er ook geïnvesteerd wordt in maatregelen ter voorkoming van overlast van feestgangers in de omliggende buurten.

‘Zo’n 40 duizend liter diesel’ – ff checken

Hoewel uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat er vooral veel onrust en onduidelijkheid is over het aantal grote evenementen, duikt in de gesprekken – en in de berichten in de media – ook vaak deze uitspraak van wijkwethouder Glimina Chakor (GroenLinks) op:

"Een eendaags festival op de Drafbaan verbruikt in totaal zo’n 40 duizend liter diesel", benadrukt Chakor. "Met de juiste aanpassingen kan dit zeker met driekwart worden verminderd. Daarmee dragen we bij aan de reductie van CO2 en stikstof."
Bron: gemeente.groningen.nl

Over het gebruik van diesel bij een eendaags festival op Drafbaan Stadspark zijn ons geen gegevens bekend. De wethouder baseert haar uitspraak op 'Businesscase voor een top evenementenlocatie'. Waarop de auteur van de businesscase zijn gegevens heeft gebaseerd, is ons niet bekend. 
Omdat Lowlands een vergelijkbaar bezoekersaantal heeft (60.000 in 2019) als de gewenste maximumcapaciteit van Drafbaan Stadspark (65.000), kijken we hoe het zit met het dieselverbruik op het driedaagse festival in Biddinghuizen.

Uit Trouw, 17 augustus 2018:

“Tijdens het driedaagse festival wordt er 130.000 liter diesel, 4000 liter benzine (iets minder dan een vlucht met een Boeing van Amsterdam naar Los Angeles) en 10 miljoen liter water, waarvan 5 miljoen oppervlaktewater voor toiletspoelingen, verbruikt.”

Voor het gemak gaan we ervan uit dat de 60.000 bezoekers van Lowlands ook elke dag aanwezig waren. Ook het feit dat de campings bij Lowlands (voluit heet het festival 'A Campingflight to Lowlands Paradise') waarschijnlijk gebruikmaken van generatoren laten we buiten beschouwing.
Diesel en benzine gooien we op één hoop: 134.000 liter fossiele brandstof gedeeld door 3 dagen = 44.666 liter per dag. De uitspraak van wethouder Chakor lijkt dus globaal wel te kloppen.
Het is natuurlijk een nobel streven van de wethouder om dit verbruik omlaag te willen brengen; het neemt echter niet weg dat door het organiseren van méér grootschalige evenementen de uitstoot van CO2 en stikstof toeneemt ten opzichte van de huidige situatie.

Meer informatie

Lees ook deze artikelen:

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.