UPDATE: Sinds september 2020 is een deel van de projectgroep verdergegaan als actiegroep Stadspark Natuurlijk!

Vlak voor het zomerreces heeft het college van burgemeester en wethouders een raadsvoorstel ingediend waarin onder andere gevraagd wordt om Drafbaan Stadspark ‘in principe te ontwikkelen als evenemententerrein’. Volgens dit voorstel moet de Drafbaan uitgroeien tot de groenste evenementenlocatie van Nederland. In de Grunobuurt (en Laanhuizen) is hierover onrust ontstaan. Hoewel dit plan al jaren in de lucht hangt, is het bij velen rauw op het dak gevallen. Het plan om de Drafbaan te ontwikkelen als terrein voor meer grootschalige evenementen heeft immers ingrijpende gevolgen voor de directe leefomgeving én voor het Stadspark in het geheel.

Inmiddels hebben een aantal bezorgde omwonenden hieromtrent een projectgroep gevormd. Deze groep wil zich niet presenteren als actiegroep tegen de evenementenlocatie, maar wil actief en constructief meedenken. Uiteraard wordt hierbij wél het belang van omwonenden als uitgangspunt genomen.
Omwonenden uit andere omliggende wijken zijn welkom om aan te sluiten. De groep werkt onafhankelijk van Wijkraad Grunobuurt, maar daar waar nodig kan de Wijkraad ondersteuning bieden.

Het raadsvoorstel

In september worden de volgende twee voorstellen in de gemeenteraad besproken:

1: Het besluit om in te stemmen met opzegging van de huurovereenkomst met Drafsport vereniging KHRV inzake de Drafbaan Groningen met ingang van 1 januari 2021.

T.a.v. dit eerste voorstel stelt de projectgroep en de Wijkraad zich neutraal op. Via de wijkwebsite is de petitie tegen de sluiting gedeeld.

2: De Drafbaan in principe te ontwikkelen als evenemententerrein en hiertoe het college te verzoeken de benodigde investeringen, de bijbehorende businesscase en het gewenste exploitatiemodel nader uit te werken.

T.a.v. het tweede voorstel: Wat wordt hier precies bedoeld met 'in principe'? Reactie van een deskundige:
“Het tweede punt lijkt een overbodige toevoeging op 1. Het college kan namelijk altijd plannen uitwerken, daar hebben ze de raad niet voor nodig. Ik denk echter dat ze toch een soort van goedkeuring (creëren van draagvlak) van de raad willen, maar dat maakt het wel verwarrend. Echt concreet is dit besluit dus nog niet.”

Uitgangspunten projectgroep

De groep richt zich specifiek op het tweede voorstel en is zich daarbij bewust van de verschillende (vaak tegenovergestelde) belangen van partijen. Dit vraagt bij het uitwerken van plannen om constructieve afwegingen voor de toekomst. Doelstelling is om:

1. feiten boven water te krijgen (kritische vragen stellen),
2. inspraak door buurtbewoners te bewerkstelligen (meepraten),
3. en daar waar mogelijk (na te leven) afspraken te maken.

Dit alles in het belang van de omwonenden en (in mindere mate) de gebruikers van het Stadspark.

Vragen

De vragen van de projectgroep zullen betrekking hebben op o.a. het aantal geluidsdagen, duur van de evenementenperiode, de decibelnorm, begin- en eindtijden. Maar ook vragen over evenementen in andere delen van het Stadspark die niet vallen onder de voorgestelde 12 op de Drafbaan. En valt het Bevrijdingsfestival (wat de gemeente zelf jaarlijks op de Drafbaan organiseert) óók onder die voorgestelde 12 evenementen? 
Een ander punt van aandacht is de invloed van de grote aantallen bezoekers van Drafbaanevenementen op het Stadspark zelf én op de omliggende wijken (denk aan afval, fietsparkeren, wegafsluitingen en bv wildplassen). Verder hebben de vragen betrekking op het vooraf inlichten van omwonenden over grote evenementen, de (on)mogelijkheden van parkeren voor omwonenden en compensatie voor overlast in welke vorm dan ook.

Planning

Tijdens de volgende bijeenkomst (week 32) gaat de groep bespreken hoe verder te werken.
9 september wordt het raadsvoorstel behandeld in de Gemeenteraad en ruim voor die tijd zal de raad benaderd worden met wensen en bedenkingen uit de buurt. Dit om inspraak te krijgen over de plannen.

Wordt vervolgd!


Meer weten of meedoen? Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In geval van actief meedenken en -doen wil de groep graag weten in welke wijk je woont en wat je beweegreden is.


Lees ook deze artikelen:

aanmelden nieuwsupdate

@Grunobuurt

Grunobuurt

Van 24 maart tot 6 april exposeert Stichting WEP werk van meer dan 60 verschillende kunstenaars tijdens SALON. Fee… https://t.co/nnXl5aYJpP

Grunobuurt

Next friday WEP will show work from more than 60 artists in the exhibition SALON Grand opening: March 24 at 17.00… https://t.co/6VHNHgE3Vs

Bekijk de activiteitenagenda van de Grunobuurt

Op de bank bij ... in de Grunobuurt

Tegel sec Vrouger

wijkvernieuwing Grunobuurt-Noord

Stadspark Groningen tegel sec

Lees alle Kunstnieuws uit de Grunobuurt

Fotogalerij

aanpak parkweg 1

Tegel sec Festivals Stadspark

Tegel sec Aanpak ring zuid v2

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.