De uitnodiging voor deze bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Groningen was als volgt:

Beste mensen,

De afgelopen weken hebben we gemerkt dat er onrust is ontstaan rond het voornemen van het college om de Drafbaan verder te ontwikkelen tot hoogwaardig en groenste evenemententerrein van Nederland. Het beeld is ontstaan dat de gemeente Groningen ten aanzien van evenementen in het Stadspark een geheel andere koers wil gaan varen dan nu is vastgelegd en afgesproken. Dit is in onze ogen echter niet het geval. We willen de plannen voor het terrein daarom graag aan u toelichten.

Nu de vakantieperiode op zijn einde loopt lijkt het ons goed u mede namens wethouder Chakor uit te nodigen voor een bijeenkomst om één en ander nader toe te lichten en te verduidelijken. Daarbij hopen we natuurlijk dat we de ongerustheid op zijn minst deels kunnen wegnemen. Uiteraard is er ruime gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan. Wethouder Chakor is op de bijeenkomst aanwezig. We bespreken ook graag hoe we u als vertegenwoordiger van bewoners van de omgeving Stadspark verder bij het proces rond de Drafbaan kunnen betrekken.

Met vriendelijke groet, 

Henk Kosmeijer 
Gebiedsmanager Zuid / Gemeente Groningen


Een verslag in tweets 

Henk Kosmeijer opent de bijeenkomst. Hij benadrukt dat het een informele avond is. Er zullen geen notulen worden gemaakt.

Iemand uit Laanhuizen vraagt zich af hoe het uitnodigingsproces is verlopen. Dhr. Kosmeijer geeft aan dat leden uit Klankbordgroep Stadspark, wijkraden en belangengroepen zijn uitgenodigd. Mede om het aantal aanwezigen te beperken.

Kosmeijer benadrukt daarnaast nogmaals dat de avond geen formeel inspraakmoment is. De mogelijkheid tot formele inspraak komt later ter sprake.

Kritiek hierop is dat het inspraakmoment volgende week al is.
Kosmeijer: Maar het raadsvoorstel lag er voor de zomer al.
Aanwezige: En vervolgens was iedereen op vakantie.

Wethouder Chakor neemt het woord. Zij noemt het drafbaan terrein een ruw pareltje. Ze benadrukt dat het aantal geluidsdagen niet aangepast zal worden. Ze geeft toe dat het proces heel snel is gegaan.

Kunnen groen en grote evenementen samen?
1) Bomen rond de Drafbaan gaan niet weg.
2) Huidige evenementen is niet duurzaam.
Chakor pleit voor balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Kan het niet én én? Dat is de vraag waar de raad zich 2 september over mag buigen.

Marc Floor neemt het woord. Marc is strateeg bij Directie Maatschappelijke Ontwikkeling DMO en 'trekker van het project tot nu toe'.

Marc: evenementen staan sterk in de belangstelling. Het is aan de raad of er gekozen wordt voor de beurs trekken voor de drafsport of voor een evenemententerrein dat past bij een stad die ambities heeft op het gebied van kunst en cultuur.

Marc: Wil je evenementen blijven houden, dan zul je duurzame stappen moeten zetten.

We gaan verder met de businesscase.

Drafbaan is een uniek terrein. Combi met drafsport kan, maar dan moet ambitie tav evenementen naar beneden. Daar mag de raad over beslissen.

Paar punten uit de businesscase gaan waarschijnlijk meteen in de prullenbak. Concourslaan wordt waarschijnlijk niet verbreed. Een parkeerplaats op loopafstand van het terrein 'past niet bij Groningen'.

Alles wat nu is geadviseerd valt binnen de bestaande regels.
- Maar het locatieprofiel wordt aangepast.
Daarover later meer, maar aantallen geluidsdagen en decibellen gaan niet omhoog.

- Maar de Stones en Tina kwamen toch gewoon zonder water- en stroomvoorzieningen?
- Ja, maar je wilt ook een goede concurrentiepositie. Hoe minder een organisator mee moet zeulen en van tevoren moet regelen, hoe liever ze komen.

- Hoe krijgen omwonenden inspraak in de periode september-december als de plannen uitgewerkt worden (als het voorstel aangenomen wordt).
- We gaan het meegeven aan een projectleider.
- Dat is te vaag.

Henk Kosmeijer zegt toe dat de aanwezigen (en anderen waarvan gegevens bekend zijn) medio september actief benaderd zullen worden.

Chakor geeft nogmaals toe dat ze overenthousiast is geweest. Dat het voorstel vlak voor de vakantie werd ingediend, was geen kwade opzet.

Aanwezige benadrukt de enorme impact op de omliggende wijken van het optimale scenario uit het businessplan, ongeacht aantal geluidsdagen etc. En dat daar de onrust over is ontstaan.
- Achteraf had de communicatie beter gekund.

Uw input wordt meegenomen. Zodra iedereen weet wat het het proces zal worden (na het besluit van de raad), zal de gemeente pro-actief bezig met inspraak omwonenden.

Jolanda Egberts, hoofd evenementenmanagement, neemt het woord.
Wistjedatje: in het gehele Stadspark mogen 112 evenementen per jaar gehouden worden. Niet allemaal met versterkt geluid, uiteraard. 12 geluidsdagen voor Drafbaan, 12 voor rest van het park.

Op het moment is er geen sprake van om buiten de Drafbaan grote evenementen te organiseren. Toegangswegen (veiligheid, brandweer etc) kunnen dat ook helemaal niet aan.

Aanwezige: het lijkt toch erg te gaan om prestige en financiën. Is het überhaupt haalbaar, ook ivm corona?
- Kosmeijer: Hoewel toekomst onzeker, ook in de toekomst zullen we behoefte hebben aan grote evenementen. En de uitnodiging tot inspraak ZAL komen.

Aanwezige: Terwijl mensen thuis werken, deskundigen beweren dat we nog 2 jaar zoet zijn met corona, praten we hier over evenementen tot 65.000 mensen. Onwerkelijk.

Antwoord hierop:  We moeten wel blijven kijken naar de toekomst én het is onderdeel van een bredere visie op het Stadspark.

Aanwezige: Stadspark is deel van stedelijke ecologische structuur. Waarom wordt het park niet uitgebreid?
Chakor: Plan is onderdeel van groter geheel. Het gaat om een balans. Daarnaast: het levert financieel ook wat op.

De avond wordt afgesloten. Jolanda Egberts geeft aan dat communicatie over welke evenementen wanneer en waar beter kan en dat 'we' het daar over moeten hebben.

Henk Kosmeijer bedankt de aanwezigen en sluit af.


Lees ook deze artikelen:

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.