•  

  Beste buurtgenoten,

  Vrijdag 29 juli is 't Buurtcafé weer geopend vanaf 20.00 uur. En bij mooi weer verwelkomen we je natuurlijk graag op het terras.

  In juli en augustus is er geen Eetcafé!

  Een fijne vakantie gewenst.

  Hartelijke groet,

  Jan, Marin, Tineke, Maartje en Bouke

   

  Gruno's Buurtcafé is geopend op de laatste vrijdag van de maand.... dus weer op 26 augustus.

 •  

  In de zomervakantie staat de spelbus - op de donderdagmiddag - in de Grunobuurt. Op donderdag 15 juli de speciale opening om 14.30 uur.
  Alles wat je moet weten vind je op de flyer!

   


 • In de Grunobuurt is het vierde woonblok van Nijestee – genaamd Lampisterie – bijna klaar! Lampisterie krijgt 101 appartementen in de sociale huur, waarvan 15 woningen bestemd zijn voor jongeren met een lichamelijke beperking. Als alles volgens planning verloopt levert Nijestee Lampisterie 16 november 2020 op. Half oktober wordt duidelijk wat de definitieve opleverdatum is.

  In de week van 24 augustus (week 35) start Nijestee met de verhuur van de eerste appartementen. De appartementen worden tot en met week 43 (de week van 19 oktober) stapsgewijs aangeboden via WoningNet.


 • UPDATE: Sinds september 2020 is een deel van de projectgroep verdergegaan als actiegroep Stadspark Natuurlijk!

  Vlak voor het zomerreces heeft het college van burgemeester en wethouders een raadsvoorstel ingediend waarin onder andere gevraagd wordt om Drafbaan Stadspark ‘in principe te ontwikkelen als evenemententerrein’. Volgens dit voorstel moet de Drafbaan uitgroeien tot de groenste evenementenlocatie van Nederland. In de Grunobuurt (en Laanhuizen) is hierover onrust ontstaan. Hoewel dit plan al jaren in de lucht hangt, is het bij velen rauw op het dak gevallen. Het plan om de Drafbaan te ontwikkelen als terrein voor meer grootschalige evenementen heeft immers ingrijpende gevolgen voor de directe leefomgeving én voor het Stadspark in het geheel.

  Inmiddels hebben een aantal bezorgde omwonenden hieromtrent een projectgroep gevormd. Deze groep wil zich niet presenteren als actiegroep tegen de evenementenlocatie, maar wil actief en constructief meedenken. Uiteraard wordt hierbij wél het belang van omwonenden als uitgangspunt genomen.
  Omwonenden uit andere omliggende wijken zijn welkom om aan te sluiten. De groep werkt onafhankelijk van Wijkraad Grunobuurt, maar daar waar nodig kan de Wijkraad ondersteuning bieden.


 • In samenwerking met Gruno’s Buurtcafé houdt een aantal buurtgenoten in augustus twee keer een pop-up spreekbuurtje in de open lucht. En wel op maandag 3 en maandag 17 augustus op het plein van Buurtcentrum Stadspark.

 •  

  Voortgang van de “Rioolsanering in de Grunobuurt”.

  Tussen maart 2018 en nu is er hard gewerkt waardoor de fases 4, 4a, 4b, 5b, 7 en 9a (zie faseringstekening onderaan dit artikel) van dit project volledig zijn voltooid. Helaas heeft Hemmen BV tijdens de uitvoering te maken gehad met een aantal onvoorziene omstandigheden waardoor zij hebben moet afwijken van de oorspronkelijke planning.

  Het aantal onwerkbare dagen in de afgelopen winter en het voorjaar was meer dan gebruikelijk. Eveneens zijn er een aantal kleine vervuilingen aangetroffen welke eerst moesten worden verwijderd alvorens de riool werkzaamheden konden worden uitgevoerd.

  Momenteel zijn straatmakers druk aan het werk om fase 6 ( Muntinglaan) dicht te straten, en in fase 9b (Lorentzstraat) de riolering aan te brengen. In de bouwvak zal er worden doorgewerkt in Lorentzstraat, teneinde deze fase voor de start van het nieuwe schooljaar te kunnen afronden. In de periode van 03-08-2018 t/m 24-08-2018 zullen (met uitzondering van de Lorentzstraat) geen werkzaamheden worden verricht in verband met de bouwvak.


 • Op maandag 30 juli houden een aantal buurtbewoners het derde ‘spreekuur voor de buurt’, maar dan een half uurtje: het spreekbuurtje. Hier kun je komen met je vragen en opmerkingen over ‘dingen’ in je Grunobuurt. Of wij of de wijkraad je ding kunnen oplossen is onzeker, maar als buurt staan we sterker. Gewoon komen dus en je hart luchten.

 •  

  Alle informatie vind je op bijgaande flyer welke vandaag ook huis aan huis is verspreid.

  Succes met je deelname en tot ziens bij de opening op 25 september!

   

 • De wijkraad Grunobuurt wilde rond 2013, 2014 graag in contact komen met de verschillende Verenigingen van Eigenaren (VvE's) in de wijk. Door dit contact verwachtte de wijkraad nuttige informatie voor en over de wijk (snel) te kunnen verspreiden. Bovendien konden de VvE’s in een platform samenwerken en informatie & ervaringen uitwisselen wat voor alle partijen voordelen op kon leveren. De wijkraad had van verschillende buurtbewoners begrepen dat die behoefte bestond.

  In 2013 is daarom begonnen met een VvE platform en in 2014 is een (digitaal) platform ingericht op Bewonersgroningen.nl. Wilt u alsnog deelnemen aan dit platform of meer weten over de samenwerking tussen de VvE’s en de wijkraad, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


 • Onlangs is het platform Dat is Groningen gestart, het diversiteitsplatform van de gemeente Groningen. Het platform verzamelt de verhalen over Groningers en hun initiatieven die onze stad zo mooi maken. Door elkaars verhalen te vertellen, wil het platform mensen nog meer met elkaar verbinden.


 • In verband met de ontwikkelingen in Grunobuurt-Noord doet de Wijkraad Grunobuurt een oproep aan bewoners van de Grunobuurt om zitting te nemen in de nieuwe Klankbordgroep Wijkontwikkelingen Grunobuurt.


 • Door Welkom in de Buurt, een initiatief van de Groninger gemeenten in samenwerking met (en uitgevoerd door) Buro Bries.

  Welkom in de Buurt is een project dat innovatie binnen de provincie Groningen wil stimuleren op het gebied van beschermde woonvormen en opvang. Door het ontwikkelen én ondersteunen van initiatieven, vergroten we de kans dat mensen vanuit Beschermd Wonen & Opvang op een geslaagde manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit kan door zinvolle dagbesteding, passende zorg en hen zich welkom te laten voelen.

  Achtergrond

  Er stromen steeds meer mensen uit van Beschermd Wonen & Opvang naar zelfstandig wonen in de buurt. Dit betekent echter niet dat ze geen ondersteuning meer nodig hebben. Er wordt een beroep gedaan op de buurtgenoten van de potentiële nieuwe bewoner: hoe wordt deze persoon opgevangen in de wijk? Hoe besteedt deze zijn tijd en waar heeft hij wel en geen hulp bij nodig? Hierover gaat Welkom in de Buurt: we verzamelen en ontplooien ideeën en initiatieven uit de provincie Groningen die op korte én lange termijn een oplossing bieden voor de opvang van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de buurt.

  Samen zorgen we dat kwetsbare burgers een eigen thuis krijgen in de provincie Groningen. Help jij mee?

  Heb jij een goed idee of initiatief waarmee je mensen die vanuit een Beschermd Wonen & Opvang-omgeving kan ondersteunen bij de uitstroom naar zelfstandig wonen in een nieuwe buurt? Dan bieden wij hierbij een mogelijkheid om dit idee – met financiële en professionele ondersteuning van ons – werkelijkheid te laten worden!


 • In het Stadspark speelt beeldend muziektheatergezelschap Het Houten Huis en De Noorderlingen vooropleiding theater, onder de hoede van De Oosterpoort/Stadsschouwburg, het Grand Theatre en MartiniPlaza, van 12 t/m 15 juli de voorstelling ‘Valavond’. De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar.


 • De komende jaren zal het verkeer onder druk staan door de wijkvernieuwing in Grunobuurt-Noord, bouwverkeer Spoorzone en Aanpak Ring Zuid. Ook de onderdoorgang Paterswoldseweg vraagt om nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld door de nieuwe uitvalsweg voor Laanhuizen die uitkomt bij de Parkwegbrug. Ten slotte zijn bepaalde huidige verkeerssituaties in de Grunobuurt niet ideaal.


 • Op maandag 9 juli houden Roel, Harald en Aljo het tweede ‘spreekuur voor de buurt’, maar dan een half uurtje: het spreekbuurtje. Hier kun je komen met je vragen en opmerkingen over ‘dingen’ in je Grunobuurt. Of wij of de wijkraad je ding kunnen oplossen is onzeker, maar als buurt staan we sterker. Gewoon komen dus en je hart luchten.


 • De wijkraad Grunobuurt overlegt op dit moment met de gemeente over het aanbrengen van meer zogenaamde ‘valkbakken’: open afvalbakken aan de zijkant van de ondergrondse afvalcontainers.

  Valkbakken

  De valkbak is genoemd naar de uitvinder Cees Valk, teamleider Oude Wijken in Groningen. De valkbakken bevallen goed, maar ze zijn vrij duur om te plaatsen. Daarom zullen de bakken niet op alle ondergrondse afvalcontainers in de Grunobuurt gemonteerd worden. In overleg met wijkraad Grunobuurt bepaalt de gemeente wat de beste plekken zijn voor een valkbalk. Om de valkbakken beter zichtbaar te maken, krijgen de valkbakken voortaan een felgroene kleur.

  Meedenken?

  Weet je een goede plek voor een valkbak, bijvoorbeeld omdat de ondergrondse afvalcontainer op de looproute zit van hondenbezitters of scholieren? Stuur dan een mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of tweet (@grunobuurt) met je plek of kom even langs op het spreekbuurtje van maandag 9 juli.


 • Naar: Nieuwsbrief gemeente Groningen, Stadsnieuws Zuid, 6 juli 2018

  Houdt je kind van muziek? Kinderen van 7 tot en met 10 jaar kunnen bij VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, samen muziek leren maken met Muziek Instap. Kinderen leren er ook presenteren, luisteren, improviseren en nieuwe muziek maken. Dat doen ze met een instrument naar keuze of met hun stem. De lessen beginnen op 18 september. Op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 juli kan je kind tussen 16.00 en 17.00 uur gratis komen kennismaken met Muziek Instap bij VRIJDAG aan de Sint Jansstraat 7. Komen jullie ook? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt het lesgeld als je een Stadjerspas hebt.

  Kijk op bijvrijdag.nl/instapoverstap voor meer informatie.


 • De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook veiliger ingericht.
  De zuidelijke ringweg is zo’n twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen, ongeveer van Hoogkerk tot Westerbroek. De weg is belangrijk voor het verkeer van en naar de stad, maar ook voor het verkeer dat Groningen passeert. Lees verder op: https://www.aanpakringzuid.nl/.

  Plan op hoofdlijnen

  Lees hier verder over de belangrijkste aanpassingen van west naar oost: https://www.aanpakringzuid.nl/plan/plan-op-hoofdlijnen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste aanpassingen.


 • Groningen is een nieuwe openbare sport- en beweegplek rijker. Aan de Verzetsstrijderslaan, ter hoogte van nummer 4, kunnen bewoners, studenten en medewerkers van Noorderpoort gratis gebruik maken van de beweegplek om te sporten en elkaar ontmoeten. De gemeente Groningen en Noorderpoort willen op deze wijze bewoners, medewerkers en studenten stimuleren tot een actieve en gezonde leefstijl. De officiële opening vindt plaats tijdens de Nationale Sportweek van 15 t/m 29 september.

 • Voor je ligt het jaarverslag van 2017 van de wijkraad van de Grunobuurt. Het is jaar vol verandering geweest, maar ook een jaar dat in het teken stond van leuke projecten en meer samenwerking.

  Het bestuur heeft in 2017 een grote verandering ondergaan. De zittende bestuursleden hebben hun functie ter beschikking gesteld. Na diverse oproepen en sessies zijn er kandidaten voor de functies voorzitter en secretaris gevonden. De penningmeester blijft voorlopig de lopende zaken waarnemen.

  De wijkraad heeft zich ook dit jaar ten doel gesteld om nog meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Grunobuurt. We kunnen wel zeggen dat de resultaten nu ook echt zichtbaar worden. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die gedaan worden door alle vrijwilligers van de wijkraad.

  Werkgroep Verkeer en Beheer

  Werkgroep Verkeer en Beheer heeft zich onder andere intensief ingezet om de belangen vanuit de Grunobuurt te vertegenwoordigen bij de rioleringswerkzaamheden die een grote impact in Grunobuurt-Zuid hebben. Ook de sloop en nieuwbouw van de wooncomplexen in het noordelijke deel van de wijk is weer in beweging. Met woningbouwvereniging Nijestee is hierover helaas weinig contact geweest, mede door vertrek van een vast contactpersoon. De wijkraad probeert het contact te herstellen.

  Werkgroep Welkomstpakket

  Werkgroep Welkomstpakket heeft de afspraken met woningcorporaties Nijestee en Patrimonium en de middenstand kunnen voortzetten, zodat nieuwe bewoners een welkomstpakket kunnen ontvangen. Helaas is halverwege 2017 de informatievoorziening vanuit Nijestee gestopt vanwege een nieuw computersysteem.

  Webredactie & Sociale Media

  Werkgroep Webredactie & Sociale Media heeft de website Grunobuurt.nl weer goed bijgehouden. Ook de Facebookpagina van de Grunobuurt wordt regelmatig bijgewerkt, zodat de liefhebbers van Facebook in de Grunobuurt goed op de hoogte worden gehouden. Door middel van enkele digitale nieuwsbrieven wordt geattendeerd op de nieuwe items. Daarnaast wordt via Twitter en Instagram ook regelmatig nieuws gedeeld.

  Activiteiten in en om de Grunobuurt

  Werkgroep Activiteiten heeft dit jaar ook weer de zomerbarbecue (7 juli 2017) voor de buurt georganiseerd. Deze werd zoals geweoonlijk in samenwerking met het Buurtcentrum Stadspark georganiseerd.

  De Rank organiseerde op 22 december 2017 een kerstbijeenkomst met aandacht voor de Wijkraad Grunobuurt.

  De contacten met het Buurtcentrum zijn goed en we zijn aan bespreken waar we elkaar kunnen aanvullen of versterken.

  Naast feestelijke activiteiten organiseert de wijkraad elk voorjaar een Openbare vergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden. In deze vergadering (op 15 mei 2017) werd uitgebreid gesproken over de toekomst van de wijkraad.

  Vogelhuisjes

  De ca. 60 vogelhuisjes, die in maart 2015 door de hele wijk zijn opgehangen, zijn in 2017 niet structureel schoongemaakt. Incidenteel hebben bewoners hun eigen vogelhuisje schoongemaakt.

  Urban Blocks

  Door diverse vertragingen zijn de blocks pas de tweede helft van 2017 geplaatst in de wijk. Ze staan nu fier in de wijk.

  Lentekriebels

  In 2017 deed de buurt voor de derde keer mee aan de schoonmaakactie Lentekriebels. Onder de naam Grunokriebels werd in samen werken met De Rank vanuit hun kerkgebouw de wijk extra schoongemaakt.

  Om de activiteiten te kunnen financieren krijgt de wijkraad subsidie van de gemeente. In 2017 hadden we meer subsidie dan uitgaven.

  Ambities 2017

  In 2018 wil de wijkraad van de Grunobuurt meer bewoners bereiken en betrekken bij de activiteiten. Ook willen we graag meer vrijwilligers die zich willen inzetten en willen meehelpen om het werk van de wijkraad voort te zetten.

  We hopen dat we in 2018 met elkaar kunnen werken aan nog meer verbinding in de Grunobuurt!

  Vriendelijke groet,

  je Wijkraad
  p.a. Lorentztraat 11
  9727 HW Groningen
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  WWW.GRUNOBUURT.NL

 • Voor je ligt het jaarverslag van 2016 van de wijkraad Grunobuurt. Het is jaar vol verandering geweest. Maar ook een jaar dat in het teken stond van leuke projecten en meer samenwerking.

  Het bestuur is nog steeds op zoek naar een secretaris.

  De wijkraad heeft zich ook dit jaar ten doel gesteld om nog meer samen te werken met andere maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Grunobuurt. We kunnen wel zeggen dat de resultaten nu ook echt zichtbaar worden. Hieronder een greep uit de werkzaamheden die gedaan worden door alle vrijwilligers van de wijkraad.

  Werkgroep Verkeer en Beheer

  Werkgroep Verkeer en Beheer heeft zich onder andere intensief ingezet om de belangen vanuit de Grunobuurt te vertegenwoordigen bij de rioleringswerkzaamheden die een grote impact in Grunobuurt-Zuid zal hebben. Ook de sloop en nieuwbouw van de wooncomplexen in het noordelijke deel van de wijk is weer in beweging. Met Nijestee is hierover, en ook op andere vlakken, een goede samenwerking. 9 nov. 2016 werd i.s.m. de wijkagent een avond voor bewoners georganiseerd in het kader van veiligheid in de wijk en de verkeersveiligheid. We waren te gast in de aula van het Noorderpoort College aan de Muntinglaan.

  Werkgroep Welkomstpakket

  Werkgroep Welkomstpakket heeft met woningcorporaties Nijestee en Patrimonium afgesproken dat zij nieuwe mutaties (anoniem) aan ons melden, zodat nieuwe bewoners een welkomstpakket kunnen ontvangen. De contacten met de middenstand heeft z’n vruchten afgeworpen. Diverse middenstanders in de Grunobuurt leveren nu een bijdrage aan de inhoud van het welkomstpakket.

  Werkgroep Webredactie & Sociale Media

  Werkgroep Webredactie & Sociale Media Heeft de in 2014 gelanceerde website weer goed bijgehouden. Ook de Facebookpagina wordt regelmatig bijgewerkt zodat alle bewoners van de Grunobuurt goed op de hoogte worden gehouden. Door middel van enkele digitale nieuwsbrieven wordt geattendeerd op de nieuwe items. Daarnaast wordt via Twitter ook regelmatig nieuws gedeeld.

  Activiteiten en Buurtcentrum

  Werkgroep Activiteiten heeft dit jaar weer een aantal activiteiten voor de buurt georganiseerd. Zowel de zomerbarbecue op 1 juli als de kerstborrel op 16 december werd weer in samenwerking met de het Buurtcentrum Stadspark georganiseerd. Beide waren weer zeer geslaagd en de opkomst was weer groter dan in 2015.

  De contacten met het Buurtcentrum zijn goed en we zijn aan bespreken waar we elkaar kunnen aanvullen of versterken.

  Openbare vergadering

  Naast feestelijke activiteiten organiseert de wijkraad elk voorjaar een Openbare vergadering waarbij alle buurtbewoners uitgenodigd worden. In deze vergadering (21 maart 2016) werd er kennisgemaakt met het WIJ-team en met de wijkagent.

  Vogelhuisjes

  De ca. 60 vogelhuisjes, die in maart 2015 door de hele wijk waren opgehangen, werden op 14 oktober 2016 door een groep vrijwilligers schoongemaakt. Twee vogelhuisjes werden met een hoogwerker enkele weken later op verzoek van bewoners verhangen.

  Urban Blocks

  Door diverse vertragingen zullen de Urban Blocks de tweede helft van 2017 worden geplaatst in de wijk.

  Lentekriebels

  In 2016 deden we voor de tweede keer mee aan de schoonmaakactie Lentekriebels. Onder de naam Grunokriebels werd op zaterdag 16 april vanuit buurtpand Koppel door twee groepen de wijk extra schoongemaakt.

  Ambities 2017

  Om de activiteiten te kunnen financieren krijgt de wijkraad subsidie van de gemeente. In 2016 hadden we meer subsidie dan uitgaven.

  In 2017 willen we als wijkraad meer bewoners bereiken en betrekken bij de activiteiten. Ook willen we graag meer vrijwilligers die zich in willen zetten en mee willen helpen het werk van de wijkraad voort te zetten.

  We hopen dat we in 2017 met elkaar kunnen werken aan nog meer verbinding in de Grunobuurt!

  Vriendelijke groet,

  je Wijkraad
  p.a. Lorentztraat 11
  9727 HW Groningen
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  WWW.GRUNOBUURT.NL


 • De gemeenteraad van Groningen wil graag vanaf september 2017 een gemeentelijke raad van Kinderen. Met deze nieuwe Raad van Kinderen wil Javano Zwiers, de nieuwe Kinderburgemeester van Groningen, graag nadenken over oplossingen voor kinderen die opgroeien in armoede.


 • Vrijdagmiddag 30 juni 2017 is ondanks regenachtig weer onder belangstelling van zo’n 50 mensen De Wandeling officieel geopend door wethouder Ton Schroor. Het is de opzet dat het sociale en duurzame initiatief een plek voor iedereen wordt.

  UPDATE AUGUSTUS 2020: Project De Wandeling is officieel opgeheven. Het voormalige basketveld bij de kinderboerderij in Stadspark Groningen is leeggehaald.

  Op het asfalt van het voormalige basketbalveldje ter hoogte van Kinderboerderij Stadspark zijn de contouren al uitgetekend van het toekomstige theehuis en de keuken-yurt van De Wandeling. Ook komen er zaken als een gebruikstuin en een paddenpoeltje. Het initiatief is volledig afhankelijk van giften, tweedehands bouwmaterialen en vrijwilligers. Als je zin hebt te komen kijken of helpen, in principe zijn er op dinsdag- en zaterdagmiddagen van 13:00 – 17:00 uur mensen op het terrein aanwezig. Iedereen is van harte welkom!

  Opening

  De tuin is symbolisch geopend door het inplanten van de tuin. Helaas was wethouder Ton Schroor niet passend gekleed op tuinwerkzaamheden, aangezien hij juist van onderhandelingen in de Vondelflat kwam. Anne-Krijn Piersma, stadsdeelbeheerder van Gebiedsteam Zuid, is wel gesignaleerd tijdens het planten van aardbeien met nette schoenen.

  Voor contact en meer informatie over De Wandeling: www.dewandeling.tk of ga naar Facebookpagina van De Wandeling: dewandelingstadspark.


 • UPDATE MEI 2018: Ontdek de plek gaat verder op Instagram. Ontdek de plek op #ontdekdeplekgrunobuurt. Veel plezier!

  Om de zo veel tijd vind je op Grunobuurt.nl een nieuwe Ontdek de plek: een foto van een detail van een huis, gebouw, straat, hek, tuin (kortom, ‘object’) uit de Grunobuurt. Welke plek ontdek je deze keer?


 • Buurtfeest 7 juli ook kinderfeest!

  Tijdens het buurtfeest aanstaande vrijdag 7 juli  zijn  de Gruno-kids zeer welkom!  Voor hen is de sfeervolle binnenplaats achter het buurthuis ingericht met diverse activiteitenhoeken. Er zijn waterspelletjes met waterballonnen, bootjes maken en buitenschilderij, schminken en henna painting, broodjes bakken bij een vuurplaats, bellen blazen met verschillende materialen, limonade-tap en last but not least schatgraven!

  Kom je ook?


 • Om de zo veel tijd vind je op Grunobuurt.nl een nieuwe Ontdek de plek: een foto van een detail van een huis, gebouw, straat, hek, tuin (kortom, ‘object’) uit de Grunobuurt. Welke plek ontdek je deze keer?


 • De jaarlijkse BuurtBBQ Grunobuurt op vrijdag 3 juli was zeer geslaagd, niet in de laatste plaats door het mooie weer. Dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer mee hebben geholpen om het tot een succes te maken!

  Foto's

  Klik op de volgende link om de foto's te bekijken: Foto's Buurt BBQ 2015


 • Zo’n dertig ondernemers en inwoners van de Grunobuurt zijn dinsdag 30 juni jongstleden geïnformeerd over de komende werkzaamheden van Waterbedrijf Groningen in hun wijk. In het Infrahuis aan de Leonard Springerlaan was er ’s middags een sessie voor bedrijven en ’s avonds voor bewoners. De twee informatiebijeenkomsten waren georganiseerd door Waterbedrijf Groningen in samenwerking met Aanpak Ring Zuid en de gemeente Groningen. De bezoekers kregen antwoord op al hun vragen. Meer informatie en de gegeven presentatie leest u hier. De PowerPointpresentatie vindt u hier.

  U kunt zich via de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief over de Aanpak Ring Zuid. Zo blijft u goed op de hoogte van de (toekomstige) werkzaamheden in (onder andere) de Grunobuurt.

 • 8 augustus om 10.00 uur: wandeling “Een Verbindend Kunstwerk”

  In 2013 werd er een oproep gedaan aan wijkbewoners om een leuk plan in te dienen om Grunobuurt Noord en Zuid meer zichtbaar met elkaar te verbinden. Twee bewoners hebben een idee ingediend en hun ideeën waren zo leuk dat een werkgroep de ideeën verder is gaan uitwerken. Daarbij is de hulp ingeroepen van kunstenares Lena van der Wal met als resultaat een samensmelting van de oorspronkelijke ideeën - tot een verbindend kunstwerk - in de vorm van een “vogelhuisjes- en stedelijke retraiteroute”.

 • Op 18 september, 27 november 2013 en 12 maart 2014 hebben de bewonersorganisaties van de zogenaamde 4 wijken: Grunobuurt, Zeeheldenbuurt, Laanhuizen en Badstratenbuurt bewonersavonden georganiseerd in samenwerking met de gemeente.
  Deze bewonersavonden hadden tot doel het inventariseren van wat er leeft en speelt in de wijken en op zoek te gaan naar bewoners die actief mee willen denken en doen om de leefbaarheid in de wijken ook in de toekomst in stand te houden. Deze vorm van samenwerking met de gemeente wordt Co-Creatie genoemd.
  Co-creatie houdt in dat alle (mogelijke) belanghebbenden bij de ontwikkeling van de leef- en woonomgeving worden betrokken, zoals bewoners, bezoekers, bedrijven, instellingen en organisaties die iets voor de buurt (kunnen) betekenen. Het is anders dan het oude ‘inspraak’ model waarbij vanuit de gemeente eerst plannen worden bedacht die later worden voorgelegd aan de bewoners. Bij co-creatie starten bewoners en gemeente samen het proces.

  Dit co-creatie-proces met de gemeente heeft 12 activiteiten opgeleverd verspreid over deze 4 wijken. Op 11 juni 2014 werden de alle georganiseerde activiteiten gepresenteerd op de Wijk-Activiteitenmarkt dat als naam meekreeg “Buren, Biertje, Bitterballen”. De locatie:  Café Bolhuis aan de Paterswoldseweg. In bijgaand filmpje het verslag van deze Wijk-Activiteitenmarkt.

 • (Verslag van Lolkje Hoekstra en Luuk Verpaalen) Voor foto's klik HIER!

  Gruno Regatta wordt een traditie, zeker weten!  

  Lolkje: In mijn meisjesjaren bracht ik de lange warme zomers met roodverbrande schoudertjes door op het water....dobberend op luchtbedden, in de opblaasboot of surfend. Of ik met de overbuurvrouw in een roeiteam wilde was dus geen vraag. Nogal wiedes dat we gingen winnen. We vroegen onze onderbuurmannen erbij en team Stephensons Tigers was compleet...

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.